W dniach 12-24 sierpnia w miejscowości Wisła (województwo śląskie) odbywała się kolejna edycja projektu edukacyjnego Fundacji „Pomoc Polakom na Wchodzie” „Polska z plecakiem”. Uczestnikami projektu m.in. były dzieci i młodzież z Żytomierza (uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Jany Kurnosow) i Nowograda Wołyńskiego (uczniowie Szkółki sobotnio-niedzielna im. J. Jakubowskiej pod opieką pani prezes Wiktorii Szewczenko).

Uczniowie zostały podzielone na grupy dla zajęć i warsztatów językowych. Uczestnicy projektu także mieli świetną okazję poznać Wisłę i góry Beskidu Śląskiego: zwiedzili m.in. Baranią Górę i Czantorię. Nie zabrakło i ciekawych rozrywek sportowych, quizów historycznych i krajoznawczych, licznych konkursów. Ponadto organizatorzy zadbały o wesoły odpoczynek dla młodzieży na dyskotekach i przy ognisku.

A najwięcej zadowolenia uczestnicy projektu otrzymały od obcowania z rówieśnikami! Na spotkaniu galowym każdy otrzymał dyplom.

Projekt edukacyjny „Polska z plecakiem” zorganizowany został przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.