W czerwcu odszedł do domu Ojca nasz wielki przyjaciół Wiktor Lipiński. Zapoznaliśmy się w 2001 roku w redakcji tygodnika „Gazeta Polska” i od tego czasu nigdy nie traciliśmy kontaktu – byliśmy przyjaciółmi i owocnie współpracowaliśmy.

Urodził się w Żytomierzu w 1927 roku w polskiej rodzinie. Na własnym życiu doświadczył wszystkie „radości” bycia obywatelem związku radzieckiego. Po II wojnie światowej Wiktor Lipiński został studentem Żytomierskiego instytutu pedagogicznego na wydziale filologii rosyjskiej. Po ukończeniu studiów pracował nauczycielem w szkole, dziennikarzem w gazetach lokalnych, bibliotekarzem. Ponad 30 lat był współpracownikiem naukowym w Żytomierskim muzeum krajoznawczym. Już na emeryturze powrócił do dziennikarstwa. A w 2001 roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu i dziennikarzem „Gazety Polskiej”.

Od 2011 roku ściśle współpracował z Domem Polskim – opracowywał materiały do wystaw tematycznych także był uczestnikiem różnorodnych spotkań i imprez odbywający się w placówce i w innych organizacjach polskich. Jeszcze w październiku 2018 roku uczestniczył w okrągłym stole z okazji otwarcia wystawy fotograficznej „Polacy Żytomierszczyzny – wczoraj i dziś”, organizowanym przez Studencki Klub Polski. Za aktywną działalność polonijną w 2008 roku pan Wiktor otrzymał medal PRO-MEMORIA.

Nie licząc na poważny wiek zawsze był człowiekiem aktywnym, otwartym na nową wiedzę i nowe doświadczenia. Był dla nas wzorcem mądrości i patriotyzmu. W 2004 roku mając 77 lat przez 2 tygodni stał na majdanie podczas Rewolucji Pomarańczowej. Gdyby nie poważny wiek niewątpliwie pan Wiktor był by w pierwszych szeregach podczas Rewolucji Godności.

Dziękujemy Panu Bogu, że taki człowiek żył, dzielił się z ludźmi swoją wiedzą i modrością życiową i prosimy o wieczny odpoczynek dla jego dobrej duszy.