Na początku czerwca dziesięcioosobowa grupa dzieci z Domu Polskiego uczestniczyła w warsztatach teatralno-wokalnych organizowanych przez Towarzystwo Polonia-Kresy w Opolu.

Przez dziesięć dni polskie dzieci z Lidy (Białoruś), Korca, Ostroga, Żytomierza i Odessy (Ukraina) intensywnie pracowały nad spektaklami teatralnymi i nowym repertuarem piosenek. Warsztaty prowadzili aktorzy: Andrzej Jakubczyk, Waldemar Kotas, Andrzej Mikosza i Bogdan Zieliński oraz Ewa Wocial, której lekcje śpiewu miały charakter radosnej zabawy.

26 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się cztery urocze przedstawienia oraz trzydziestosześcioosobowy chór, który pięknie i radośnie śpiewał zarówno piosenki Stanisława Moniuszki jak i nowsze popularne piosenki dziecięce.

Uczestnicy warsztatów zwiedzili Opole. Spędzali też atrakcyjnie czas na integracyjnych grach i zabawach z młodymi opolanami.

Nie zabrakło i wyprawy do opolskiego Ogrodu Zoologicznego, na Wieżę Piastowską i basen. Szczególnie atrakcyjne były zabawy na kortach tenisowych w BAZASPORT.

Warsztaty teatralno-wokalne zostały znacząco sfinansowane przez Senat Rzeczypospolitej. Opolskie atrakcje – przez Urząd Miasta Opola, a upominki przygotował Departament Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego.

Towarzystwo Polonia – Kresy powstało w lipcu 2012 roku Opolu i ma charakter naukowo – kulturalno – społeczny. Towarzystwo współpracuje z placówkami naukowymi, bibliotekami, organizacjami społecznymi, urzędami administracji samorządowej oraz mediami. Członkami Towarzystwa są ludzie od lat działający na rzecz Polaków mieszkających za granicą oraz propagujący wiedzę o dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Są wśród nich przedstawiciele środowiska naukowego, artystycznego i mediów. Prezesem Towarzystwa jest pani Krystyna Rostocka –polonistka, w latach 1996-2012 prezes opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Informacja i zdjęcia ze strony Internetowej Towarzystwa Polonia-Kresy https://poloniakresy.wordpress.com/

Składamy najserdeczniejsze podziękowani dla pani prezes Krystyny Rostockiej za możliwość udział w tak atrakcyjnym projekcie.