27 kwietnia po długiej chorobie zmarła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa.

Pani Emilia Chmielowa, bez wątpienia, była jedną z najwybitniejszych działeczek polonijnych. Jej wysiłkom zawdzięczamy wielu inicjatyw, które swą historią sięgają w lata 90 i, w większości mają ciąg dalszy i w nasze dni. Wielu z niniejszych liderów organizacji polonijnych na Ukrainie zaczynali swój szlak społeczny z jej, pani Emilii, dobrej ręki. Była przyjacielską, doradcą i godnym przykładem dla wielu z nas…

Ofiarna. Bezwzględnie ofiarna, ona położyła całe swoje życie na ołtarz odrodzenia i rozwoju polskości w naszym kraju. Na pewno na Ukrainie nie ma takiej miejscowości zasiedlonej Polakami, którą by nie zwiedziła pani Emila. Także promowała Polaków Ukrainy na cały świat.

Bardzo skromna. Nigdy nie dbała o własnej pomyślności tylko o dobro dla sprawy, którą się opiekowała jak swoim dzieckiem. Za życie nie zgromadziła żadnych majątków. Jej skarbem było dobre imię i czyste sumienie.

Modlimy się do Pana Boga o wieczny odpoczynek dla jej duszy…

Emilia Chmielowa urodziła 19 października 1948 we Lwowie. Od lat 90 – liderka mniejszości Polskiej na Ukrainie. Współzałożycielka i prezeska Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2004 r.), Medalem „Pro Memoria”, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1996 r.), Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków (2015 r.), Odznaką Honorową Bene Merito (2013 r.) oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi, m.in. Złotym Medalem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.