Od wielu lat Dom Polski w Żytomierzu wspólnie z organizacjami polskimi obwodu oraz szkołami, gdzie wykładano język polski organizuje konkurs recytatorski pt. „Te słowa istniały zawsze…”. Konkurs odbywa się w dwie edycji – wiosną i jesienią. W tym roku wiosenna edycja konkursu odbywała się w już zwykłym dla nas formacie online z udziałem 19 uczniów żytomierksiej szkoły nr 33 (nauczyciel – Wiktoria Oleksiuk) oraz szkoły we wsi Denyszi (nauczyciel – Jana Kurnosowa). Uczestnicy wysłali nagrania recytacji wierszy do komitetu organizacyjnego, a jury po odsłuchaniu nagrań wyłonili zwycięzców.

Wśród uczniów szkoły denyszowskiej najlepszą recytacją cechowały się siostrzyczki Baszuk – Walentyna i Katarzyna (9 klasa). Dziewczyny uczestniczą w konkursie już po raz kolejny i zawsze któraś z nich zajmuje pierwsze miejsce. W tym roku pierwszą okazała się Walentyna Baszuk z wierszem J. B. Zaleskiego „Urzeczona”. II miejsce zajęła Katarzyna, która zarecytowała wiersz „Mogiła Tarasowa” (J. B. Zaleski). Trzecią pozycję zajęła Anna Kurnosowa (8 klasa) z poezją Danuty Wawiłow „Drzewo”.

Uczniowie żytomierskiej szkoły nr 33 także zaprezentowały dostateczny poziom recytacji i Jurowi I miejsce przyznały dla Katarzyna Czerpak (7 klasa). Katarzyna wspaniale zarecytowała wiersz „Pisanki” (A. Rak). II miejsce zajęła Katarzyna Antiuchowa (7 klasa) z wierszem Jana Brzechwy „Żuk”. Trzecią była Anna Raczuń z poezja Wandy Chotomskiej „Jak biedronka zgubiła kropki”.

Wszystkie uczestnicy konkursu otrzymały słodycze a zwycięzcy prezenty od Domu Polskiego w Żytomierzu.

Organizując konkursy recytatorskie stawimy na celu przede wszystkim populację języka polskiego. Pragniemy pobudzić w uczniów zainteresowanie przepiękną poezją polską i klasyczną, i współczesną.

Działalność Domu Polskiego w Żytomierzu wspierana jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.