Dnia15 kwietnia b.r. w Żytomierzu odbył się II etap III edycji obwodowej olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. Organizatorami wystąpili Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Żytomierski Związek Szlachty Polskiej” oraz Polskie Kulturalno-oświatowe stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogradzie-Wołyńskim. Olimpiada odbyła się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

W II etapie wzięło udział 26 osób z Żytomierza i obwodu żytomierskiego. Od Domu Polskiego w olimpiadzie uczestniczyli Karolina Chaustowicz, Waleria Marczuk, Maksym Dęba. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i prezenty od organizatorów.

Zdjęcia: Dmitry Husarkin (źródło: http://glos.jagiellonia.org)