Dnia 20 kwietnia w siedzibie Kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia Polaków im. J. Słowackiego w Nowej Borowej po raz szósty odbył się konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów III-IX klasy szkółki sobotnio-niedzielnej, działającej przy Stowarzyszeniu. 

Każdy uczestnik przy pomocy nauczycielki języka polskiego pani Żanny Bielak przygotował co najmniej dwa wierszy do recytacji. Paleta recytowanej poezji byłą rozmaita – Jan Brzechwa i Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski i Maria Konopnicka, Aleksander Fredro i Juliusz Słowacki. Nie zabrakło i poezji ukraińskiej w przekładach polskich.

Najlepszą recytacją wykazały się najstarsze uczestnicy konkursu uczniowie IX klasy – Roman Subin, Anastazja Koberniuk, Anna Bielak i Darja Gwozdijewska. A najmłodsza uczestniczka konkursu Zofia Subin wspaniale zarecytowała „A jak ciebie ktoś zapyta…” M. Konopnickiej za co otrzymała specjalną nagrodę.

Wszystkie uczestnicy konkursu otrzymały prezenty od Domu Polskiego i książki od Polskiej Biblioteki Narodowej.

Stowarzyszenie Polaków im. J. Słowackiego w Nowej Borowej działa od 2006 roku. Na czele organizacji stoi pani Anna Bielak. Przy Stowarzyszeniu skutecznie działa szkółka sobotnio-niedzielna, którą prowadzi pani Żanna Bielak. W tym roku szkolnym zajęcia języka polskiego zwiedzają około 40 osób – dzieci, młodzież i osoby starsze.