W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Domu Polskim odbyły się spotkania tematyczne dla młodzieży i osób dorosłych pt. „Wojsko Polskie podczas II wojny światowej”. Prezentację o historii powstania i działaniach wojennych Armii Krajowej, Armii Ludowej i Wojska Polskiego w Związku Radzieckim przygotowała studentka Uniwersytetu Żytomierskiego Julia Bojko.

Referaty na temat Armii Polskiej przeczytały Lubow Jaworska i Elżbieta Pyłypenko.

Mówiono m.in. o Kampanii Polskiej 1939 roku i analogiach historycznych z wojną na Ukrainie. Szczególnie akcentowano na historii powstania i działalności Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim 1944 roku, na bohaterskim czynie Żołnierzy Wyklętych.

Także nie mogliśmy ominąć uwagą Armię Ludową oraz formowanie jednostek wojskowych w Związku Radzieckim pod przetwórstwem generała Władysława Andersa.

Także w prezentacji wspominaną o kształtowaniu jednostek wojskowych w obwodzie Żytomierksim na czele z generałem Berlingiem.

Bardzo interesująca była informacja o żołnierzu Armii Krajowej p. Franciszku Jakowczyku, który za swoja działalność antyradziecką 21 rok spędził w łagrach sowieckich na Syberii.

Także uczestnicy spotkania otrzymały foldery „Wojsko Polskie podczas II wojny światowej” opracowane przez Dom Polski w Żytomierzu.

Wielu obywateli Ukrainy nie orientują się w kwestiach historycznych dot. II wojny światowej – szczególne jej początku i tragicznego losu Polski. To, że Związek Radziecki był sojusznikiem Trzeciej Rzeszy i wspierał Hitlera w jego Kampanii Polskiej 39 roku długie lata pozostawało straszną tajemnicą, a niektórzy „wierni komuniści” zaprzeczają to i do dziś.

Nie możemy dopuścić, żeby bohaterski czyn żołnierzy, walczących z wrogiem o niepodległość swej ojczyzny był zapomniany. Niech sługują oni dla nas wzorcem wielkiej miłości do swej ziemi, za którą oni oddali swoje życie.

100901080706