W ramach współpracy z Centrum Polonistyki Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki a także w celu popularyzacji postaci i dzieła Ignacego Jana Paderewskiego odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone naszemu wybitnemu Rodakowi.

Julia Bojko – studentka wydziału filologicznego Uniwersytetu przedstawiła prezentację o życiu Paderewskiego, jego twórczości, działalności politycznej i społecznej, jego więzi z Żytomierzem.

Studenci także obejrzały fragment koncertu I.J. Paderewskiego w filmie „Sonata Księżycowa”.

W kwietniu wspólnie z Centrum Polonistyki odbędzie się podsumowanie konkursu, poświęconego jeszcze jednemu znanemu Polakowi, który związany był z Żytomierzem – J.I. Kraszewskiemu.

05040302