Półkolonię dla dzieci z nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim”

Dom Polski w Żytomierzu ma dawną tradycję organizacji półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego naszego miasta. W roku bieżącym dzięki wsparciu Konsulatu generalnego RP w Winnicy Dom Polski organizował półkolonie dla dzieci z nauczaniem języka polskiego pt. „Lato z Domem Polskim”.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 20 dzieciaków w wieku 9-13 lat z katolickich rodzin polskich

(informację upowszechnialiśmy przez parafie św. Zofii).

Opracowaliśmy program edukacyjno-rozrywkowy, który zawierał gry rozwijające, zajęcia języka polskiego, zajęcia muzyczne, spotkanie z kapłanem katolickim, wycieczki do muzeum, basen.

Na otwarciu projektu każdemu dziecku wręczone zostały białe koszuli z logotypem półkolonii.

Codziennie o godzinie 8.00 rodzice przywoziły dzieci do Domu Polskiego, gdzie w ciągu dnia opiekę merytoryczną nad dziećmi sprawiały – Inna i Maria – studentki III roku wydziału fizyko-matematycznego Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu.

Codziennie w ciągu jednej godziny nauczycielka języka polskiego szkoły nr 36 w Żytomierzu Jana Kamińska prowadziła zajęcia językowe.

Pani Larysa Bojko – miejscowa kompozytorka i śpiewaczka – zajmowała się z dziećmi muzyką.

Ksiądz kapelan Jarosław Giżycki przeprowadził „Spotkanie z Bogiem”.

Organizowaliśmy 4 wycieczki:

  1. “Polski Żytomierz” – przeprowadziła Julia Nomicka (doktorantka Uniwersytetu Lingwistycznego w Kijowie)
  2. wycieczka do muzeum-siedziby Eweliny Hańskiej i Onore de Balzaka w Wierzchowni
  3. wycieczka do muzeum Kosmonautyki
  4. wycieczka do muzeum kamienia kosztownego w Wołodarsku-Wołyńskim

W ciągu dnia dzieci miały dwa posiłki – śniadanie i obiad.

O godzinie 17.00-17.30 rodzice odbierały dzieci do domu.

W ostatni dzień półkolonii dzieci pod kierownictwom wychowawczyń i nauczycieli przygotowali mini-koncert dla rodziców i gości honorowych, wśród których chcemy wymienić konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy p. Edytę Niedźwiecką.

.Dla wszystkich, kto przyczynił się do realizacji projektu wręczone zostały podziękowania, a każde dziecko otrzymało dyplom i upominki.

Półkolonię dla dzieci z nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim”