Uroczystości zaczęły się od oficjalnego przyjęcia, które swoją obecnością zaszycił były wicepremier Rzeczpospolitej Polski, prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” p. Longin Komołowski. Była to pierwsza od momentu powstania Domu Polskiego w roku 1999 wizyta prezesa Stowarzyszenia do Żytomierza.

Wśród gości honorowych byli także burmistrz Żytomierza p. Włodzimierz Deboj, poseł na Sejm RP p. Jan Dziedziczak, Konsul Generalny RP w Winnicy p. Kszysztof Świderek, Wicekonsul p. Damian Ciarciński, Konsul Honorowy RP w Żytomierzu p. Jerzy Wodzieracki, były radca prezydenta RP, członek Zarządu Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Michał Dworczyk.

Podczas spotkania głos zabrali także prezesi organizacji polskich, m.in. p. Wiktoria Szewczenko – prezes Stowarzyszenia Polaków im. J. Lublińskiego w Nowogradzie-Wołyńskim, p. Wiktoria Szczur – prezes Zytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz dyrektor centrum Polonistyki Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu p. Natalia Miesiąc.

Na spotkaniu odbyła się prezentacja pierwszego numeru pisma społeczności polskiej  „Gazety Żytomierskiej”.

Dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd odbywało się w reastauracji „Anna”. Zgromadzonych pobłogosławili ks. Prałat Ludwik Kamilewski i ks. Kapelan Polaków Jarosław Giżycki.

Świąteczną atmosferze wytworzył cudwony występ chóru kameralnego im. J. Zarębskiego pod kierownictwem p. Jana Krasowskiego.

Dla najbardziej aktywnych prezesów organizcji polskich Żytomierszczyzny wręczone zostały podziękowania od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Odznaczenia otrzymały p. Mikołaj Worfolomiejew – dyrektor Teatru Polskiego w Żytomierzu, p. Ludmiła Korbut – prezes Stowarzyszenia Polaków im. Jana Pawła II w Jemilczynie, p. Żanna Szyszkina – prezes Związku polaków im. W. Reymonta w Wołodarsku-Wołyńskim, p. Julia Wowk – prezes Stowarzyszenia Poalków „Polonia Żwiagelszczyzny” i p. Katarzyna Rudenko – prezes Stowarzyszenia Polaków im. H. Sinkiewicza w Malinie.

Udział w spotkaniu wzięło około 90 osób. 

Spotaknia Opłatkowego w Domu PolskimSpotaknia Opłatkowego w Domu Polskim