22 listopada 2016 roku odbył się tradycyjny jesienny seminarium dla nauczycieli języka polskiego obwodu Żytomierskiego. Organizatorem przedsięwzięcia występuje Obwodowy Instytut Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli oraz Żytomierskie Obwodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

Tym razem na seminarium zebrały się nauczycieli z Suseł, Berdyczowa, Dowbysza oraz Żytomierza. Dom Polski na spotkaniu reprezentowały – pani Julia Nowicka (nauczycielka języka polskiego na Sobotnich Kółkach Twórczych oraz w szkole nr 6) i pani Tatiana Denisiwicz (menedżer projektów Domu Polskiego oraz nauczyciel języka polskiego w szkole nr 10).

Obecnych powitała prezes Stowarzyszenia pani Mirosława Starowierowa. Następnie wykład dot. historii Polski i jej dążeń niepodległościowych poprowadził pan Robert Stepaniuk (ORPEG).

W ramach seminarium otwartą lekcję dla uczniów 5 klasy Korostyszewskiego gimnazjum poprowadziła pani Irena Wachowska. Po lekcji uczniowie gimnazjum zaprezentowały dla gości wspaniały koncert.

14324576109