20 listopada 2016 roku w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski Dom Polski organizował uroczystość dla słuchaczy Sobotnich Kółek Twórczych. Przedsięwzięcie odbyło się w sali Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki Dziecięcej.

W pierwszej części uroczystości odbyła się gra intelektualna pt. „11 listopada – nie łatwym był ten szlak”. Rywalizowało trzy ekipy: I „Kraków” – uczniowie Denyszowskiej szkoły średniej, II „Gniezno” – słuchacze Sobotnich Kółek Twórczych (grupa starsza), III „Warszawa” – słuchacze Sobotnich Kółek Twórczych (grupa młodsza). Podczas gry uczniowie powinni były wykazać swoją wiedzę z historii Polski – jej wybitnych działaczy, którzy tworzyły niepodległość Polski, głównych wydarzeniach w dziejach Polski. W wyniku trzech konkursów najlepszą została ekipa uczniów Denyszowskiej szkoły, na II miejscu była grupa starsza Sobotnich Kółek Twórczych, i III miejsce jury oddało młodszej grupie. Zwycięscy otrzymały dyplomy i prezenty a każdy uczestnik – słodyczy od Domu Polskiego.

W ramach uroczystości także odznaczone zostały zwycięscy konkursu rysunku patriotycznego. Prezenty i dyplomy otrzymały Daryna Naumenko (2 klasa), Eugeniusz Romaniuk (3 klasa), Inna Orgisz (7 klasa).

Następnie odbył się koncert Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Kwiaty”. Tym razem pani Łarysa Bojko i jej wychowańcy zaprezentowały 14! polskich piosenek patriotycznych wśród których znalazły się już brzmiące na naszych koncertach utwory tak i nowe kompozycji Stanisława Moniuszko. Na zakończenie spotkania wspólnie zaśpiewaliśmy „Hej, sokoły!”.

Spotkania patriotyczne dla dzieci i młodzieży są dobrą tradycją w Domu Polskim w Żytomierzu. Staramy się wiedzą i sztuką kształtować poczucie patriotyzmu, dumy za swój naród, poczucie jedynej wspólnoty Polaków na ziemiach Ukrainy.

31112108752623222120 181716

1513