Poznanie historii swej ojczyzny i swego narodu jest jednym z  priorytetowych kierunków działalności Domu Polskiego. W roku bieżącym zapoczątkowaliśmy tradycję Sobotnich spotkań z historią, które od lutego prowadzi wykładowca katedry historii Ukrainy Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego mgr Julia Nowicka.

Tradycyjnie spotkaniom towarzyszy przegląd filmu oraz dyskusja na aktualny temat historyczny. Uczestnikami Spotkań z historią są słuchaczy kursów językowych, które starają się  poszerzyć swoją wiedzę o Polsce i jej wybitnych postaciach, żeby skutecznie złożyć dokumenty na Kartę Polaka. Oglądanie filmów w języku polskim także wzbogaca słownictwo, kształtuje kulturę mówienia. W ciągu czterech miesięcy miłośniki historii obejrzały 8 filmów:

„Szwadron”

„Syzyfowe prace”

„Popiełuszko. Wolność jest w nas”

„Tajemnica Westerplatte”

„Katyń”

„Mała Moskwa”

„Karol – Człowiek, który został Papieżem”

„Wałęsa. Człowiek z nadziei”

W maju dla słuchaczy naszych kursów odbyły się wycieczki krajoznawcze: 19-20 maja „Polski Żytomierz”, a 27 maja „Cmentarz katolicki w Żytomierzu”, które poprowadziła pani Julia Nowicka.

W czerwcu startują „Letnie spotkania z kinem polskim” podczas których demonstrowane będą polskie komedii i melodramaty.

0103020405060709