W ramach współpracy z Centrum Polonistyki 16 maja 2014 roku w Domu Polskim studentki IV roku Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki  — Wiktoria Czerniak i Jana Krotowicz zaprezentowały słuchaczom kursów językowych wyniki swoich badan naukowych. Wiktoria Czerniak przedstawiła projekt badawczy pod tytułem: „Napisy nagrobne w języku polskim na cmentarzu katolickim we wsi Nowy Zawód”, a Jana Krotowicz – „Ukraińsko-polskie kontakty językowe na terenach obwodu Chmielnickiego: język mieszkańców Szepietówki. Przedstawione tematy zostaną włączone do pracy dyplomowych, które młode naukowcy piszą pod kierownictwem profesora Włodzimierza Moisejenka.

Tematyka podjętych badań wywołała zainteresowanie naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. M.in. profesor Janusz Rieger, który od lat zajmuje się językiem polskim na kresach, niejednorazowo zapraszał Wiktorie i Janę na praktyki zawodowe do Warszawy.

05   04 01  03