Ignacy Jan Paderewski – znany i szanowany, bliski i poznany milionami ludzi na całym świecie. Ale każde spotkanie z Nim inspiruje, budzi najlepsze uczucia i głębokie refleksji.

Właśnie dla pobudzenia do refleksji, dla poznania samych siebie przez wybitną postać 28 października w Domu Polskim odbyło się Spotkanie z Paderewskim. Uczestnikami spotkania została młodzież studencka i uczniowska Żytomierza.

Zaczęło się przedsięwzięcie z wykonania znanego utworu Paderewskiego-kompozytora „Menueta G-dur” w wykonaniu pani Łarysy Bojko, która specjalnie wyuczyła tą popularną kompozycję. Następnie, studentka Żytomierskiego Uniwersytetu Julia Bojko wygłosiła odczyt o wielotorowej drodze życiowej Ignacego Jana Paderewskiego. Na zakończenie spotkania demonstrowano fragment filmu z udziałem Paderewskiego „Księżycowa sonata” oraz obecni otrzymały folder z podstawową informacją o naszym znanym rodaku.

Wybitny pianista i kompozytor, polityk, działacz społeczny i mecenas – wszystkim swoim życiem był i pozostaje bezwzględnym autorytetem dla wielu pokoleń. Był kochany i umiłowany przez publiczność, przez swój naród. Ale płacił za to bardzo drogą cenę – wczesną utratą matki i śmiercią kochanej żony, kalectwem jedynego syna. Nie miał zaspokojenia w życiu osobistym i twórczym – nieustannie szukał sprawiedliwości i niepodległości, szukał nie dla siebie tylko dla swojej ojczyzny. Każdą napisaną i zagraną nutą, każdym przemówieniem przed społecznością apelował do świadomości – Polska ma być Niepodległą. Apelował i działał, i osiągnął na pewno główny cel swego życia – swobodę dla Ojczyzny.Bo nie mógł być wolnym w twórczości i dążeniach w niewolnym i gnębionym kraju.

Ja wiem o tym, że majątku nie zrobię, że mi nie zawsze na wygodne życie starczy, ale pracować będę z zapałem, z miłością dla sztuki i kraju, którego nie chcę być najgorszym synem” – powiedział Ignacy Jan Paderewski w dalekim 1885 roku. I w tym wyrażeniu odzwierciadla się cala jego filozofia życiowa – tworzyć i pracować na rzecz Polski, której stał on najlepszym synem.

02  03  04 01 folder_01  folder_02