Już po raz ósmy Żytomierska filia Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii zbiera naukowców z całej Ukrainy na konferencjaę naukowo-praktyczną dot. problemom i perspektywom rozwoju turystki na Ukrainie i w Polsce. Na otwarciu spotkania naukowego uczestników powitali Włodzimierz Ariszonkow – zastępca przewodniczącego Żytomierskiej rady obwodowej oraz prof. Piotr Sauch – rektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. I. Franki.Obrady naukowe otworzyła dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko referatem dot. turystki religijnej oraz najgłówniejszych ośrodkach pielgrzymowania w Polsce. W występie akcentowano także na potencjale i perspektywach rozwoju turystyki religijnej na Żytomierszczyźnie.

Następne referaty poświęcone były przeważnie turystyce wiejskiej, która w ostatnie lata nabywa znaczącej popularności na Ukrainie. Na Żytomierszczyźnie m.in. funkcjonuje do 20 ośrodków, które usatysfakcjonują miłośników tego rodzaju odpoczynku. W tej sekcji naukowej wyniki najnowszych badań przedstawiły studenci Instytutu.

Odrębny blok tematyczny dot. turystyki krajoznawczej oraz walorom turystycznym Żytomierszczyzny.

Podczas konferencji zaprezentowano także nowe wydania dot. turystyki krajoznawczej naszego kraju – pan Georgi Mokrzycki przedstawił swoją kolejna książkę o jednej z najbardziej ulubionych ulic Żytomierza – Michajłowksiej.

Specyfiką konferencji, które corocznie organizuje Żytomierska filia KIBIT pod kierownictwem dr doc Irena Sauch jest harmonijne połączenie kwestii teoretycznych z aspektami praktycznymi w dziedzinie turystyki.

Oprócz obrad naukowych organizatorze zadbały o ciekawy program wycieczkowy dla uczestników konferencji.

05 03 01  04