Słuchaczka kursów językowych przy Domu Polskim, uczennica szkoły nr 36 Lubow Jaworska zajęła piąte miejsce w I Ogólnoukraińskiej Olimpiadzie z Literatury i Języka Polskiego, która 22-26 marca odbywała się w Łucku.

Pracowity człowiek zawsze osiągnie zakładane cele i będzie skuteczny w życiu, szczególnie, jeżeli zaczyna pracować nad sobą z ławki szkolnej. Nie mamy żadnej wątpliwości, że uczennica naszych kursów językowych Lubow Jaworska, która będzie bohaterką niniejszego materiału, swoim powodzeniem zawdzięcza nieustanne pracy i samodoskonaleniu.

Zajęcia języka polskiego w Domu Polskim Luba zaczęła odwiedzać jeszcze w 2012 roku. Jej nauczycielka – pani mgr Natalia Szumlańska od razu zauważyła, że jest to wyjątkowo rzetelna i aktywna dziewczynka. Już w październiku 2012 roku Luba szczególnie wyróżniła się w konkursu literackiego „Poezja w moim życiu”, który ogłoszony został z okazji 170 rocznicy urodzenia Marii Konopnickiej.

Od tego czasu Lubow Jaworska jest aktywnym uczestnikiem edukacyjnych projektów Domu Polskiego – konkursów literackich i recytatorskich, kwestów krajoznawczych i patriotycznych, wyjazdów edukacyjnych, spotkań tematycznych.

W listopadzie 2013 Lubow reprezentowała Dom Polski na Ogólnoukraińskiej eliminacji konkursu recytatorskiego KRESY 2013 w Kijowie. W roku bieżącym Lubow Jaworska w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wygłosiła referat na temat Wojska Polskiego podczas II wojny światowej.

22-26 marca Luba była uczestnikiem I Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego w Łucku, współorganizatorem której m.in. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Na Olimpiadzie reprezentowani zostały 11 obwodów.

Luba podzieliła się wrażeniami od udziału w Olimpiadzie. „Mieliśmy ciekawe wycieczki, poznaliśmy nowych ludzi. Dla mnie ta olimpiada – wielkie doświadczenie. Dla tego, że oceniłam swój poziom znajomości literatury i języka, zobaczyłam swoje główne błędy. Zrozumiała również, że ten język nie jest tak łatwy, jak się zdaje. Po powrocie do domu, już zdaję sobie sprawę, nad czym muszę pracować i na co zwracać uwagę. Na koniec chciałabym powiedzieć, że potrzebnie uczyć się języka polskiego i nie tylko.”

Życzymy Lubie Jaworskiej natchnienia, cierpliwości i powodzenia w nauczaniu oraz osiągnięcia coraz większych sukcesów.

060504030201