3 kwietnia Dom Polski gościł uczniów szkoły partnerskiej ze wsi Denyszi. Tym razem zawitały do nas uczniowie 3-4 klasy, który będą uczyć się języka polskiego w następnym roku szkolnym. Dlatego wizyta miała charakter edukacyjno-motywacyjny.

Po krótkiej wycieczce Domem Polskim i przemówieniu p. dyrektor Ireny Perszko, dzieci wyruszyły w bajkowa podróż legendami polskimi – o Lechu, Czechu i Rusie; Warsie i Sawie; Piernikach toruńskich. Pani Tatiana Denisiewicz także opowiadała o polskich symbolach narodowych. Wspólnie z panią Larysą Bojko i Weroniką Lewicką – słuchaczką naszych Sobotnich Kółek Twórczych, dzieci śpiewały popularne piosenki polskie – „Wiosna”, „Tęcza”, „Kolorowe kredki”, „Familijny bluz”.

Oprócz dobrego humoru, goście otrzymały także słodkie prezenty od Domu Polskiego.

0406050803070201