W marcu 2018 roku odszedł do domu Ojca Paweł Antoniewski – założyciel i wieloletni kierownik artystyczny słynnego zespołu wokalnego „Poleskie Sokoły”, Zasłużony dla Kultury Polskiej, wielki patriota i aktywny działacz środowiska polonijnego Ukrainy.

Paweł Antoniewski urodził się 11 stycznia 1943 roku w Żytomierzu. Na spotkaniach twórczych zawsze opowiadał o swoim dzieciństwie i ciężkich latach powojennych, które hartowały jego nieordynarny charakter. W 1967 roku pan Paweł ukończył Liceum Muzyczne w Żytomierzu i został dyrygentem chórów. W roku 1971 ukończył Uniwersytet Kultury w Charkowie. Paweł Antoniewski był solistą teatrów operowych w Aszchabadzie i Swierdłowsku, solistą Filharmonii Żytomierskiej, laureatem licznych festiwali i konkursów.

Bardzo cenne jest osobiste zaangażowanie pana Pawła w odrodzenie i rozwój polskości na Ukrainie. W latach 90. Antoniewski inicjował powstanie znanego polskiego zespołu „Poleskie Sokoły” i przez wiele lat był jego kierownikiem. Z zespołem uczestniczył w licznych koncertach i festiwalach w Polsce i na Ukrainie. Przez wielu lat pan Paweł był uczestnikiem zespołu kameralnego „Poleskie soliści” i wspólnie z panią Natalią Trawkiną (fortepian) i panem Mikołajem Nagirniakiem (baryton) występował przed publicznością w Polsce, Niemczech, Francji.

Zawdzięczamy także panu Antoniewskiemu współudział w powstaniu w roku 1999 Domu Polskiego w Żytomierzu.

Paweł Antoniewski był osobowością wielostronną. Oprócz muzyki jego pasją była poezja. Słowem poetyckim przekazywał on swoje radości i ból, wielką wiarę i miłość do swej ojczyny Polski. W 2014 roku w Domu Polskim odbyła się prezentacji jego zbiórki poetyckiej „Wstaję ze słońcem” w języku ukraińskim. Pan Paweł recytował własne wiersze, które poświęcił swojej matce, ojczyźnie i jej bohaterom.

W ostatnie lata mieszkał koło Żytomierza. Poważny wiek i problemy zdrowia nie pozwalały wykazywać się aktywnością. Ale pan Paweł zawsze się odzywał na zaproszenia i uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych dla polonii w Żytomierzu.

Prosimy u Pana Boga o wieczny odpoczynek dla duszy śp. Pawła Antoniewskiego.