W dniach 29-30 października dla słuchaczy kursów językowych zorganizowane zostały szkolenia kulturologiczne, które poprowadziła pani Magdalena Żylik-Kosmowska z Poznania.

Uczestnicy szkoleń mieli świetną okazję w formacie aktywnych szkoleń i pracy w grupach zapoznać się z polską kulturą i historią w kontekście zdobycia przez Polskę Niepodległości. Także zajęcia szkoleniowe były pierwszym doświadczaniem obcowania z „nośnikiem” języka polskiego.

W ramach pobytu w Żytomierzu pani Magdalena prowadziła także bardzo zajęcia szkolenia dla wykładowców i studentów Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu.

Pani Magdalena Zylik jest trenerem dramy stosowanej, koordynarorem projektów kulturalnych i edukacyjnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Do Żytomierza przyjeżdża już po raz drugi.

Przedsięwzięcie jest finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.