W dniach 2-4 listopada 2018 roku w Kijowie odbył się Konkurs Recytatorski „Kresy-2018” im. Adama Mickiewicza. Organizatorami przedsięwzięcia wystąpiły Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Dom Polski w Kijowie przy wsparciu Podlaskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Tradycyjnie przed konkursem organizowane zostały warsztaty tetralne dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. Dnia 4 listopada w Państwowym Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im. M. Łysenki odbyło się przesłuchiwanie uczestników konkursu. Dom Polski na konkursie reprezentowały uczennicy Sobotnich Kółek Twórczych. Daryna Swincicka, która recytowała dwa wierszy – M. Konopnicka „Na opiece wierzby” oraz K. Kanarski „Myśmy w obronie wolności” otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Anna Wolnicka recytowała Z. Herberta „Guziki” oraz J. Brzechwę „Chrząszcz” i otrzymała dyplom uczestnika.

Obwód Żytomierski m.in. reprezentowały także uczniowie z Marjanówki i Suseł.