Od czterech lat Dom Polski w Żytomierzu występuje jednym z współorganizatorów obwodowego konkursu dla uczniów klas starszych „Żytomierszczyzna – mój kraj ojczysty”, który tradycyjnie wiosną odbywa się w Żytomierksiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii.

Forum podsumowujący i wręczenie odznaczeń zwycięzcom odbyło się w sali konferencyjnej Instytutu 27 marca. Na uroczystość przebyły autorzy najlepszych prac twórczych, wyznaczone przez jury konkursu oraz ich nauczycieli. W roku bieżącym oceniane zostały następujące nominacji „Najlepszy utwór, esse, opowieść”, „Najlepszy utwór poetycki”, „Najlepsza praca plastyczna”, „Najlepsza praca fotograficzna”, „Najlepsze wideo”. W nominacji „Najlepszy utwór, esse, opowieść” nagrody i wyróżnienia wręczała p. Irena Perszko dyrektor Domu Polskiego. Specjalne wyróżnienia w tej nominacji otrzymały: Katarzyna i Iwanna Sawczuk (wieś Bykówka), Wiktoria Paklaczenko (wieś Liszczyn), Helena Gawrylenko (wieś Pryworot).

W roku bieżącym pracy konkursistów szczególnie wyróżniały się wielkim patriotyzmem i miłością to swej Ojczyzny. W różny sposób – słowem, wierszem, obrazem czy zdjęciem – młodzież nawiązywała do niezbędności zachowania piękna swego kraju, niepowtarzalności swej Małej Ojczyzny.

010605040302