Dom Polski w miarę swoich możliwości stara się podtrzymywać szkoły obwodu, gdzie wykładany jest język polski. Miedzy innymi w ostatnie lata nawiązana została współpraca ze szkoła średnia we wsi Marjanówka (rejon Baranowski) oraz szkołą we wsi Denyszi (rejon Żytomierski).

28 stycznia już po raz drugi w ramach tygodnia języka polskiego uczniowie szkoły denyszowskiej zawitały do Domu Polskiego. Czekał na nich ciekawy program-rozrywkowo-poznawczy. Zaczęło się spotkanie od podróżny polskimi legendami – o Lechu, Czechu i Rusie, o powstaniu Warszawy, o piernikach Toruńskich. Następnie w formie konkursów sprawdziliśmy znajomość języka polskiego.

Dzieci recytowały wierszy i opowiadały o swojej szkole.

Na zakończenie spotkania – słodki poczęstunek od gospodarzy.

W bieżącym roku szkolnym nauczaniem języka polskiego w szkole denyszowskiej objęte zostały 40 uczniów 5-6 klasy. Nauczyciel – absolwentka polonistyki żytomierksiej p. Jana Kurnowsowa.

01   0706050302