Pod takim tytułem 30 stycznia w Domu Polskim odbyło się spotkanie tematyczne dla młodzieży. Uczniowie klas starszych pod opieką naukową mgr Natalii Szumlańskiej przedstawiły prezentacji historii swej polskiej rodziny. O swoich polskich korzeniach mówiły m.in. Karina Jermagambietowa, Nikita Jusupow oraz Władysław Myśliński.

Sięgnięcie do historii swych bliskich i dalekich przodków, wiedza na temat swego pochodzenia jest ważnym elementem kształtowania świadomej osobowości, aktywnej pozycji życiowej w młodego pokolenia. Podczas spotkania akcentowano, że bez znajomości historii swej rodziny nie da się uświadomić toku historii swego państwa, można być oszukanym przez propagandę polityczną i fatalnie się mylić w postrzeganiu rzeczywistości.

05  020304