Zawsze się cieszymy wizytom uczniów naszych szkół partnerskich, w których wykładany jest język polski. Tym razem do Domu Polskiego zawitały pierwszoklasiści żytomierskiej szkoły nr 10 z nauczycielami i rodzicami.

Gości witała menedżer placówki pani Tatiana Sapożko. Spotkanie się zaczęło od znanych polskich legend, które maluchy słuchały z wielkim zainteresowaniem. Następnie pani Tatiana poprowadziła wesołe konkursy, zwycięzcy i uczestnicy których otrzymały prezenty. Nie zabrakło i recytacji wierszy w języku polskim i ukraińskim. A dla miłośników poezji wręczone zostały książeczki. Część artystyczną spotkania poprowadziła pani Larysa Bojko. Dzieci śpiewali polskie piosenki i wesoło się bawili. A na zakończenie maluchy zaśpiewały kolędę „Dzisiaj w Betlejem”, której się nauczyły ze zwoją nauczycielką języka polskiego panią Wiktorią Oleksiuk.