Dzień Niepodległości Polski – święto, które łączy Polaków rozrzuconych losem po całym świecie. Szczególne znaczenie ma ten dzień i dla nas – Polaków na Ukrainie. Cieszymy się że mamy możliwość otwarcie mówić o swojej narodowości, uczyć się języka polskiego, aktywnie działać na rzecz rozwoju polskości na ziemiach ukraińskich, czuć się częścią wielkiego narodu Polskiego. Żeby wspólnie oddać hołd naszej Ojczyźnie organizowaliśmy 13 listopada w Domu Polskim uroczystości z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody zaczęliśmy od modlitwy w katedrze św. Zofii. Po mszy złożyliśmy kwiaty do grobu ojca I.J. Paderewskiego na Żytomierksim Cmentarzu Polskim.

Oficjalna część spotkania zaczęła się w Domu Polskim od odśpiewania hymnów narodowych wspólnie z Dziecięcym zespołem wokalnym Domu Polskiego „Kwiaty” pod akompaniament pani Łarysy Bojko.

Niestety, w związku z niesprzyjającymi warunkami pogody na spotkanie nie przybyły zapowiedziane przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz niektóre prezesi organizacji polskich z obwodu Żytomierskiego. Mimo tego spotkanie odbywało się w przyjemnej i towarzyskiej atmosferze.

Prowadząca uroczystości – dyrektor Domu Polskiego dr doc. Irena Perszko odczytała list-gratulację prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Longina Komołowskiego, adresowany do zebranych.

Z upoważnienia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pani dyrektor wręczyła podziękowania dla nauczycieli języka polskiego: dr Natalii Szumlańskiej (Zytomierz), Honoracie Mięsak (ORPEG, Emilczyno), Zofii Kowalskiej (Marjanówka), Łarysy Werbyło (dyrektorka Denyszowksiej szkoły średniej). Dla obecnych zaprezentowany został mini-film o działalności odznaczonych nauczycieli.

W tak znaczący dzień dla każdego Polaka – i mieszkającego w Polsce i nas – Polaków poza granicami Ojczyzny pragnęliśmy w szczególny sposób podziękować i odznaczyć każdego, kto się przyczynia do rozwoju polskości w naszym kraju. Korzystając z okazji Dom Polski w Żytomierzu wręczył podziękowania i odznaczenia dla działaczy polonijnych Żytomierszczyzny.

W pierwszej kolejności przywitaliśmy prezesów czyje organizacji w 2016 roku obchodzą jubileusze:

Anna  Bielak prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. J. Słowackiego w Nowej Borowej (10. lecie powstania Stowarzyszenia).

Jarosława  Pawluk prezes Polskiego Stowarzyszenia  „Polonia” w Lubarze (20. lecie powstania organizacji)

Ludmiła  Wołynczuk prezes Polskiego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Iraszańsku (25. lecie powstania organizacji)

Antonina  Szczyrska kierownik polskiego zespołu folklorystycznego „Białe Gołębicy” (15. lecie powstania zespołu).

Podziękowania za współprace w realizacji projektów oraz wsparcie dla Domu Polskiego otrzymały:

Studencki Klub Polski w Żytomierzu, Żytomierskie centrum Edukacji i Nauki, Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. J. Słowackiego w Nowej Borowej, Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Jana Pawła II w Emilczyno, Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. H. Sinkiewicza w Malinie, Marjanówski oddział Związku Polaków na Ukrainie oraz Marjanówska Szkoła Średnia.

W szczególny sposób za aktywną pełną zaangażowania współpracę oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Domu Polskiego w Żytomierzu odznaczono Łarysę Bojko (kierownik zespołu „Kwiaty”), Jerzy Sokalskiego (redaktor naczelny Polskiego Radia – Berdyczów), dr doc. Natalię Miesiąc (Zytomierskie Muzeum Kosmonautyki), Marię Masłowską (Żytomierski Uniwersytet Państwowy), dr doc. Andrzeja Racilewicza (Żytomierski Uniwersytet Państwowy), Ludmiłę Natykacz (Zytomierska Telewizja Państwowa), Helenę Łagowską (Zytomierskie Radio Państwowe), ks. Krzysztofa Dulębę (proboszcz parafii św. Anny w Malinie).

Dzień Niepodległości – to święto, które łączy w sobie wielką radość i jednocześnie wielki ból, smutek i pamięć o tych, którzy oddały swoje życie w walce o Ojczyznę. Na spotkanie do Domu Polskiego przybył szczególny gość – pani Oksanę Boruszewska wdowę żołnierza wojska ukraińskiego Aleksandra Boruszewskiego. Aleksandr Boruszewski (ps. „Polak”) walczył na wschodzie Ukrainy, w lipcu br. został ranny i zmarł po drodze do szpitala. Po publikacji materiału o nim w gazecie „Słowo Polskie” nieobojętne ludzie w Polsce organizowały zbiórkę pieniędzy dla rodziny Aleksandra. Na naszej uroczystości pani Walentyna Jusupowa przekazała dla pani Oksany Boruszewskiej zebrane w Polsce pieniądze.

Chwilą milczenia uszanowaliśmy pamięć wszystkich, którzy ofiarowali swoje życie za wolność Polski i Ukrainy.

Następnie do słowa zaproszono gości spotkania, które nawiązywały w swych występach do historii Polski, jej tragicznych i pocysterskich okresów. Pan prof. Stanisław Pulter mówił o wielkim patriotyzmie i ofiarności Polaków, o niepokonanym ich pragnieniu do swobody. Pan prof. Antoni Lisowski i pani Jarosława Pawluk czytały swoje wierszy. Pani dr Natalia Szumlańska mówiła o polskości na naszych terenach i o języku polskim. Pani Walentyna Jusupowa szczególnie dziekowała za aktywną pozycję życiowa i dotychczasową działalności polonijną dla obecnych seniorów m.in. pana Zygmunta Węgłowskiego, pana Franciszka Brzerzyckiego, pana Wiktora Lipińskiego.

Po części oficjalnej zebrani spotkały się w restauracji, gdzie wspaniałym koncertem powitał ich Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod kierownictwem pana Jana Krasowskiego (akompaniament – pani dr doc. Irena Baładyńska).

W imieniu Domu Polskiego dziękujemy serdecznie za udział w uroczystościach prezesom i członkom organizacji polskich z Żytomierza, Malina, Berdyczowa, Suseł, Emilczyno, nauczycielom języka polskiego, kierownikom zespołów polonijnych, przyjaciołom Domu Polskiego.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polski składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i wszelkich sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Dużo energii i natchnienia w polonijnej działalności społecznej.

013214561011129824232120191814131517