Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, 19 listopada b.r. w Domu Polskim w Żytomierzu został zorganizowany konkurs intelektualny „Kim jesteśmy”. Udział w konkursie wzięło 20 osób: słuchaczy kursów języka polskiego przy Domu Polskim oraz członkowie obwodowej organizacji „Studencki Klub Polski”.

„Bóg, Honor, Ojczyzna” – to idealistyczne słowa dla prawie wszystkich Polaków, słowa, jakie oznaczają wierność i odwagę. A co znaczą te słowa dla Polaków, mieszkających poza granicami Polski? Co znaczą słowa „Swoboda”, „Odpowiedzialność”, „Godność”, „Demokracja”, „Tolerancja”? Właśnie w celu uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej młodzieży; poznanie historii Polski; kultywowanie języka polskiego; określenie swojej roli jako Polaka w kraju zamieszkania został zorganizowany konkurs „Kim jesteśmy”.

Konkurs został podzielony na dwie części: I część – teoretyczna, prowadzona przez psychologa-praktyka, wykładowcę Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Oksanę Szmygliuk.

Podczas warsztatów pt.: „Samoświadomość etniczna: rola stereotypów etnicznych oraz wartości w czasie rozwoju” Pani Oksana mówiła o stereotypach, o najbardziej charakterystycznych cechach polskiej tożsamości narodowej. Także było przedstawiono wyniki badań studencki, jakie było przeprowadzone jak w Polsce tak i Ukrainie w ramach pracy magisterskiej, dot. obrazu Polaka w świadomości przedstawicieli narodowości polskiej.

II część – praktyczna. Każda grupa, a mieliśmy ich cztery (dwie grupy przedstawiali Domu Polskiego, dwie – SKP), powinna była opracować i prezentować swoją pracę, gdzie miała ukazać się informacja o wartościach Polaków, o najgłówniejszych wydarzeniach historycznych Polski, o postaciach, którzy tworzyli Polskę jako Państwo, Polaków – jako naród.

Po zakończeniu prezentacji swoich prac, uczestnikom byli zaproponowane krótkie filmy do obejrzenia: „Kawałek historii Polski” oraz „Powstanie Warszawskie 44 – krótki film poświęcony polskim bohaterom”. Filmy te, przybliżyli nam wydarzenie historyczne ukazujące dramat, gdzie półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu 11 listopada, wielkie święto narodu, święto radości.

Pracy, tworzone w grupach, zostały analizowane i oceniane przez wielce szanowne jury: Irenę Perszko, Dyrektora Domu Polskiego, Rustama Jusupowa, zastępcę prezesa organizacji społecznej „Rada Społecznych Inicjatyw”, Julię Nowicką – nauczyciela języka polskiego i historii Polski, Andrzeja Bolucha – pracownik Domu Polskiego.

I i II miejsca otrzymały grupy, którzy przedstawiały Studencki Klub Polski, za bardzo logiczną, wyczerpującą pracę. Każdy uczestnik otrzymał dyplom wyróżnienia i uczestnictwa w konkursie intelektualnym z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski „Kim jesteśmy” i otrzymał nagrody rzeczowe, nadane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Konkurs intelektualny został zorganizowany przez Dom Polski w Żytomierzu i Obwodową Organizacje Społeczną „Studencki Klub Polski”. Nagrody rzeczowy dla uczestników projektu zostały ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Winnicy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a Konsulatu RP w Winnicy – za wsparcie tego projektu!

Walentyna Jusupowa

Studencki Klub Polski w Żytomierzu

81097651918161514131211