Polska Niepodległa w te dni listopadowe łączy Polaków po całym świecie przypominając nam, iż należymy do Narodu, który nigdy nie był pokorny losowi i w trudne chwili niewoli do ostatniej kropli krwi walczył o wolność. W roku 1918 po stu dwudziestu trzech latach zaborów Polska odzyskała swą Państwowość. 11 listopada to dzień zakończenia I wojny światowej. Staje on dniem Polski Niepodległej i Suwerennej. Dniem urodzin II Rzeczpospolitej uznanej przez największe państwa świata. Żeby wspólnie oddać hołd odrodzonej Polsce w dniu 3 listopada w Domu Polskim zorganizowana została uroczystość z udziałem przedstawicie środowiska polskiego Żytomierszczyzny oraz ukraińskich instytucji partnerskich.

Uroczystość zaczęła się od wspólnego odśpiewania hymnów narodowych. Następnie przed obecnymi na Sali wystąpiły laureatki konkursów międzynarodowych, wielcy przyjaciółki Domu Polskiego Nadia Tiszkowa i Eugenia Gintowt. Tym razem artystki zaprezentowały specjalny program patriotyczny polskiej muzyki klasycznej i romansu polskiego. Zabrzmiały utwory wokalne i instrumentalne I. J. Paderewskiego, S. Moniuszki, F. Chopina.

Po części artystycznej głos zabrała dyrektor Domu Polskiego dr Irena Perszko. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pani dyrektor wręczyła podziękowania za pielęgnowanie i rozwój polskości oraz aktywną współpracę z Domem Polskim dla przybyłych na uroczystość prezesów organizacji polskich z Żytomierza, Malina i Nowej Borowej. Także podziękowania za współpracę i popularyzację języka i kultury polskiej otrzymały szkoły i instytucji ukraińskiej, m.in. Żytomierski Uniwersytet Państwowy, Muzeum Kosmonautyki, Obwodowa Żytomierska Biblioteka Dziecięca oraz szkoły w Denyszach, Marjanówce, Dowbyszu.

Także w ramach uroczystości odbyło się otwarcie wystawy dot. odzyskania przez Polskę Niepodległości, która udostępniona została przez Ośrodek KARTA w ramach programu „Nieskończenie Niepodległa”.

Do obecnych na Sali z życzeniami z okazji Stulecia Niepodległości zwróciły się Kapelan Polaków ks. Ryszard Karapuda, prezesi p. Walentyna Jusupowa, p. Mirosława Starowierow, p. Zygmunt Wengłowski, p. Jerzy Sokalski.

Część nieoficjalna uroczystości odbywała się w restauracji a towarzyszył jej występ znanego polskiego zespołu „Poleskie soliści” p. Natalia Trawkina i p. Mikołaj Nagirniak.

Przedsięwzięcie jest finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.