W dniach 3-4 maja b.r. w Nowogrodzie Wołyńskim odbył się szereg imprez w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Konstytucji Trzeciego Maja w których uczestniczyły m.in. uczniowie Sobotnich Kołek Twórczych Domu Polskiego.

Uroczystości zaczęły się z otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Polacy Żytomierszczyzny – wczoraj i dziś” w miejscowym Muzeum Krajoznawstwa.

Dniu 4 maja, odbył się bieg polonijny „Wielka polska rodzina” w ramach maratonu Lesia Grand Fest.

W biegu wzięli udział: uczniowie polskiej szkółki im. J. Jakubowskiej, członkowie Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego; członkowie Polskiego Klubu Studenckiego; uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego w Żytomierzu; członkowie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków w Romanowie. Każdy uczestnik biegu mógł się poczęstować rogalikiem świętomarcińskim, herbatką i otrzymać upominki.

Organizatorem projektu „Wielka Polska Rodzina” jest Stowarzyszenie im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja „Wolność i Demokracja”.