19 maja Dom Polski w Żytomierzu zorganizował wycieczkę edukacyjną do Kamieńca Podolskiego i Chocimia. Uczestnikami wycieczki zostały słuchacze kursów językowych oraz uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych. Podróż zaczęła się od zwiedzania dawnej polskiej twierdzy w Kamieńcu Podolskim.

Przewodniczka oraz nasza nauczycielka języka polskiego – pani Julia Nowicka opowiadała bardzo dużo ciekawych rzeczy o historii twierdzy i miasta. Dzieci dowiedzieli się że Kamieniec Podolski przez blisko trzysta lat skutecznie osłaniał południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej, zyskując przydomek „miasta niezwyciężonego”. Dawniej twierdza w Kamieńcu Podolskim była nazywana „przedmurzem chrześcijaństwa” i „bramą do Polski”. Następnie poszliśmy przez Most Turecki na spacer do Starego Miasta gdzie zwidzieliśmy Katedrę rzymskokatolicką pw. św. Piotra i Pawła, Ratusz Polski z końca XIV wieku, i Rynek Polski w Kamieńcu Podolskim. Byliśmy zachwyceni architekturą miasta.

Po smacznym obiedzie w restauracji która znajduje się w kamiennicy XVI wieku wyruszyliśmy do Chocimia.  Zamek w Chocimiu – budowla obronna, usytuowana na wysokim, skalistym brzegu Dniestru w obwodzie czerniowieckim. Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1325, a prace nad nią trwały do 1380 roku. W roku 2007 budowla została zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy”. Dzieci z zachwytem słuchali historii i legend związanych z tym zamkiem także podziwiali się cudownymi krajobrazami. Po zwiedzaniu zamku zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do Żytomierza.