Dnia 18 listopada b.r. w Malinie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorem przedsięwzięcia wystąpiły miejscowy ośrodek Polaków na czele z panią Katarzyną Rudenko oraz Dom Polski w Żytomierzu.

Uroczystość zaczęła się od mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Anna ks. Krzysztof Dulęba. Spotkanie kontynuowano w restauracji z udziałem członków Malińskiego Stowarzyszenia Polaków im. H. Sinkiewicza, przedstawicieli władz lokalnych, oraz gości z Żytomierza i Winnicy. Swoją obecnością przedsięwzięcie zaszczyciły Konsulta Generalnego RP w Winnicy wicekonsulowi – p. Joanna Szeliga i p. Tomasz Sipowski. Uroczystość otworzyła prezes p. Katarzyna Rudenko. Następnie życzenia z okazji 100-lecia Niepodległości złożyła wicekonsul p. Joanna Szeliga. Gratulację dla polskiej społeczności Malina złożył mer miasta pan Oleksij Szostak. Dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu pani Irena Perszko wręczyła podziękowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla pani Katarzyny Rudenko za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskości.

Nie zabrakło na uroczystości i poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów miejscowej polskiej szkółki sobotnio-niedzielnej. Następnie przed uczestnikami uroczystości koncert poskleja pieśni patriotycznej zaprezentował Żytomierski Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod kierownictwem pana Jana Krasowskiego.

Przedsięwzięcie jest finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.