Dom Polski w Żytomierzu od 2015 roku ściśle współpracuje z Obwodową Biblioteką Dziecięcą. W ramach tej współpracy główne przedsięwzięcia patriotyczne dla dzieci odbywają się w sali Biblioteki. Także w ramach projektu „Lato z Domem Polskim” dzieci uczestniczyły w różnych szkoleniach i spotkaniach tematycznych, organizowanych przez pracowników Biblioteki.

4 lipca dyrektor Domu Polskiego dr Irena Perszko przekazała Bibliotece około 30 dziecięcych książek w języku polskim (otrzymanych od Polskiej Biblioteki Narodowej) – utwory klasyków polskich (Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej) oraz współczesnych autorów, bajki polskie, które zainteresują licznych czytelników. Dzięki wsparciu Domu Polskiego w Dziecięcej Bibliotece Obwodowej powstanie dział książki polskiej co udostępni literaturę polską dla szerszego grona zainteresowanych.

01