Drugi turnus projektu edukacyjnego Lato z Domem Polskim trwał w dniach 24 czerwca – 05 lipca. Jego uczestnikami zostały uczniowie IV-VI klasy, które w ciągu roku zwiedzały nasze Sobotnie Kółka Twórcze. Na projekcie dzieciaki doskonaliły język polski, śpiewały polskich piosenek, zwiedzały muzea, kino, bawiły się na świeżym powietrzu. Chętnie uczestniczyły w warsztatach plastycznych oraz odwiedzały Lwowską wytwórnie czekolady.

Na zakończenie projektu każdy otrzymał dyplom i prezenty od organizatorów.

Składamy wielkie podziękowanie dla studentów Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego pana Piotra Dowgogo i pani Jany Sampławskiej za gorliwą pracę i zaangażowanie przy realizacji projektu „Lato z Domem Polskim”.

Projekt edukacyjny “Lato z Domem Polskim 2019” jest dofinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.