21-24 września w Domu Polskim odbyła się seria spotkań tematycznych nawiązujących do wydarzeń września 1939 roku. Dla słuchaczy kursów językowych przedstawiony został krótki wykład o historii Polski w okresie międzywojennym oraz sytuacja polityczna w Europie w momencie wybuchu II wojny światowej. Nie pominęliśmy także historii powstania formowań wojskowych na terenie Polski okupowanej przez Niemców i sowietów, oraz formowanie wojska polskiego w związku radzieckim. Szczególną uwagę przydzieliliśmy działalności Armii Krajowej oraz wojska polskiego pod przewodem generała Władysława Andersa.

W październiku spotkania tematyczne w Domu Polskim poświęcone będą wybitnym Polakom związanym z Żytomierszczyzną.

02030401