Na początku lipca wolontariusze Domu Polskiego w Żytomierzu: Weronika Suchodolska i Waleria Romańko uczestniczyły w kolejnej edycji Międzynarodowego Młodzieżowego Seminarium ARKA 2013 pt. «Świat poraniony – odpowiedzialność przed Bogiem». Tradycyjnie inicjatorami i głównymi organizatorami przedsięwzięcia była Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie na czele z panią prezes Emilia Chmielową oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Tegoroczne spotkanie polskiej, ukraińskiej i żydowskiej młodzieży odbyło w Centrum Pokoju i Pojednania Parafii Rzymskokatolickiej Kościoła Nawiedzenia Elżbiety NMP w Bołszowcach (obw. Iwano-Frankowski).

Wykłady, dyskusje, spotkania tematyczne prowadzili znani na Ukrainie i w Polsce naukowcy i działacze społeczni. O zmianach wartości w Europie i Ukrainie mówił znany obrońca praw człowieka, publicysta, założyciel Grupy Helsińskiej, wicedyrektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie p. Myrosław Marynowycz. Wykład o wielokulturowości w Europie Zachodniej oraz współżyciu różnych konfesji poprowadził dr hab. Marcin Lubaś dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego.

Temat Hołodomoru, Holokaustu, oraz Wołynia, został omówiony podczas wykładu prof. Jarosława Hrycka.

Prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu dr Oleh Turij odczytał referat “Historyczne inicjatywy Cerkwi w sprawach między-religijnego oraz między-etnicznego pojednania: przykład Metropolity Andreja Szeptyckiego i bł. Jana Pawła II”.

Stałym uczestnikiem ARKI od wielu lat jest p. Aharon Weiss (Jerozolima, Izrael), który jako żywy świadek opowiada młodzieży o Holokauście.

Program był merytorycznie bardzo nasycony – oprócz licznych wykładów, projektowano filmy “Róża”, “Rozmowy z katem”, “Tragedia Huty Pieniackiej – świadectwo”, “Skrawek  piekła na Podolu”. Po każdym z seansów uczestnicy zachęcani byli do aktywnej dyskusji i refleksji.

Nie zabrakło także spotkania z osobami duchownymi – Jedną z najbardziej cenionych tradycji ARKI jest rozmowa przedstawicieli duchowieństwa o zasadach współistnienia sąsiadujących narodów.

Nie tylko wykłady dominowały podczas ARKI 2013. Uczestnicy mieli okazje do spotkań przy ognisku,  uczestnictwa w programach warsztatowych i artystycznych, czerpania radości z  koncertów i wycieczek. Uczestnicy seminarium zwiedzili Stanisławów, Halicz (Muzeum karaimskiej historii), Kołomyju (Jerozolimska Synagoga, Narodowe Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. J. Kobryńskoho), Kuty (Ormiańskie dziedzictwo historyczno-kulturowe – gra terenowa), Kosowe (Kosowskie Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny).

Przyjacielska atmosfera towarzyszyła ARCE i jej uczestnikom nie zależnie od wieku i przynależności narodowej. W dyskusjach każdy miał coś do powiedzenia, czasami zdania się różniły, ale zawsze pamiętano, że wszyscy jesteśmy sąsiadami – życzliwymi mieszkańcami naszej ukraińskiej ziemi.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za tak wspaniałą inicjatywę. Życzymy, by ARKA żyła i łączyła wokół siebie nowe pokolenia młodzieży.

ArkaArkaArkaArka
Arka