22 lipca Dom Polski organizował prezentację kolejnej książki poetki, tłumaczki, działaczki polonijnej p. Jarosławy Pawluk. Tym razem w Naukowej Bibliotece Obwodowej im. O. Olżycza miłośnikom jej talentu poetyckiego przedstawiona została zbiórka pieśni pt. „Sad piosenny”.Zbiórka zawiera trzy bloki: pierwszy – pieśni autorstwa p. Jarosławy w języku polskim i ukraińskim, drugi – pieśni w języku ukraińskim, oraz trzeci – pieśni do słów Marii Konopnickiej przetłumaczone na język ukraiński i Łesi Ukrainki przetłumaczone na język polski. Opracowanie nutowe dokonał kompozytor Włodzimierz Olszewski z miasteczka Brody na Lwowszczyźnie. Zbiórka ukazała się przy wsparciu Domu Polskiego w Żytomierzu.

Na prezentację przebyli liczni goście i przyjaciele p. Jarosławy Pawluk. Spotkanie zostało otwarte przez utwór „Mamine słoneczko” wykonany przez uczennice kompozytorki Larysy Bojko. Prezentacje zaszczyciła również pani Olga Żarowska – śpiewaczka operowa ze Lwowa, która przyjechała specjalnie na zaproszenia pani Jarosławy Pawluk. Małą ojczyznę p. Jarosławy reprezentował p. Igor Stech – wykładowca liceum sztuki w miasteczku Brody oraz jego córeczka Anna.

Na początku lat dwutysięcznych w Lubarze działał polski zespół wokalny pod kierownictwem p. Ludmiły Budim. Opiekunką zespołu była p. Jarosława Pawluk. Obecnie p. Ludmiła mieszka w Chmielnickim, wykłada na Uniwersytecie, ale odległość nie przeszkodziła w przyjeździe do Żytomierza i zaśpiewania dla swej dawnej koleżanki. Pani Budim podjęła się wykonania jednego z najlepszych utworów p. Pawluk -tryptyku „Katyński Las”. Akompaniament fortepianowy wykonała p. Irena Pawluk – wykładowca muzyki z Kijowa.

Niespodzianką święta był występ artysty z Lubarza p. Włodzimierza Odenczuka, który zaśpiewał nieoficjalny hymn Lubarza, którego autorką jest także p. Jarosława Pawluk.

Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele władz rejonowych miasteczka Lubar, przedstawiciele środowiska polskiego Żytomierza oraz przyjaciele p. Jarosławy Pawluk.

Sad piosenny OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERASad piosenny