Dom Polski w Żytomierzu ma dawną tradycję organizacji półkolonii letnich dla dzieci pochodzenia polskiego naszego miasta. W 2012 roku dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Dom Polski realizował projekt Półkolonię dla dzieci z nauczaniem języka polskiego „Lato z Domem Polskim”. W roku bieżącym przy wsparciu Konsulatu kontynuowaliśmy ten projekt edukacyjny.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 25 osób – dzieci w wieku 9-12 lat z katolickich rodzin polskich (lista uczestników w załączniku).

Opracowaliśmy program edukacyjno-rozrywkowy (załączamy do sprawozdania), który zawierał gry rozwijające, zajęcia języka polskiego, zajęcia muzyczne, spotkanie z kapłanem katolickim, wycieczki do muzeum, basen.

Codziennie o godzinie 8.00 rodzice przywoziły dzieci do Domu Polskiego, gdzie w ciągu dnia opiekę merytoryczną nad dziećmi sprawiały studentki III roku wydziału filologicznego Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki.

W ciągu dnia dzieci miały dwa posiłki – śniadanie i obiad, oraz przerwę na herbatę.

Pierwszy blok każdego dnia zaczynał się od zajęcia języka polskiego. Uwzględniając doświadczenia zeszłego roku dzieci zostały podzielone na 2 grupy po 12-13 osób w każdej. Każda grupa pracowała 1 godzinę dziennie. Nauczycielka p. Jana Kamińska opracowała program który zawierał następujące pozycji:

  • nauka języka polskiego – alfabet, podstawy pisowni, czytanie tekstów, recytacja wierszy
  • Polsce – elementy geografii Polski, historia i kultura, główne miasta, symboli państwowe

Także na zajęciach dzieci przygotowali program na zamknięcie projektu – uczyli wierszy o Polsce, Warszawie, godle i fladze Polski etc.

Odbyło się także 4 zajęcia muzycznych pod opieka p. Larysy Bojko. Dzieci wyuczyły trzy piosenki w języku polskim, które zabrzmiały na zamknięciu projektu.

Ksiądz kapelan Polaków Jarosław Giżycki przeprowadził dwa „Spotkania z Bogiem”. Pod czas jednego ze spotkań 14 czerwca dzieci mieli wyjątkowa możliwość zwiedzić Modilne Muzeum Jana Pawła II, które gościliśmy tego dnia w Żytomierzu.

Uwzględniając doświadczenia poprzednich edycji projektu zrezygnowaliśmy z wycieczek o charakterze oświatowym do Berdyczowa, Dowbysza i Nowograda-Wołyńskiego. Dzieci w takim wieku nie są przygotowani do postrzegania skomplikowanej informacji z historii. W roku bieżącym ograniczyliśmy 3 wycieczkami: “Polski Żytomierz”, wycieczka do pałacu Radomyśl w Radomyszlu, wycieczka do muzeum Kosmonautyki.

Do opieki nad dziećmi zaangażowaliśmy studentów Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki. One opracowały program edukacyjno-rozrywkowi.

W ostatni dzień półkolonii dzieci pod kierownictwom wychowawczyń i nauczycieli prezentowali mini-koncert dla rodziców i gości honorowych. Dzieci recytowali wierszy w języku polskim, śpiewali pieśni, prezentowali swoje talenty – tańczyli, grali na gitarze i fortepiano.

Dla wszystkich, kto przyczynił się do realizacji projektu wręczone zostały podziękowania, a każde dziecko otrzymało dyplom i upominki – notatnik z logotypem projektu, długopis oraz książeczkę z krótką historią Polski.

Lato z Domem Polskim

Lato z Domem Polskim

Lato z Domem Polskim

Lato z Domem Polskim