Coraz aktywniej młodzież studencka włącza się do poważnej działalności naukowej. Wolontariuszka Domu Polskiego, Wiktoria Czerniak, od kilku lat prowadzi badania naukowe dot. napisów na nagrobkach w języku polskim na cmentarzach katolickich żytomierszczyzny.

Wiktoria Czerniak ukończyła żytomierską szkołę średnią nr. 36. W 2010 roku podjęła studia wyższe na wydziale filologii i dziennikarstwa Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki. Wiadomo, że na uniwersytecie szeroko pojęta tematyka polska jest bardzo aktualna. Jednym z ośrodków badawczych jest Centrum Polonistyki działające na Uniwersytecie pod kierownictwem dr Natalii Miesiąc. Zdolna i pracowita studentka Wiktoria Czerniak od razu została włączona do grona młodych naukowców pod opiekę pani doktor.

Od 2012 roku Wiktoria bada szczegóły fonetyczne, ortograficzne, gramatyczne inskrypcji nagrobnych w języku polskim. Inskrypcje nagrobne, epitafia, symboliczne obrazy reliefowe są jednymi z ciekawszych aspektów  badania cmentarzy polskich, ponieważ odzwierciedlają tradycje religijne, kulturalne, artystyczne oraz zwyczaje ludu polskiego.

Poszukiwania materiału dla analizy naukowej objęły prawie cały obwód żytomierski. Wiktoria odwiedziła cmentarze w Żytomierzu, Dowbyszu, Nowym Zawodzie, Berdyczowie, Chodorkowie, Kotelni, Meżericzce, Romanowie.

Wynikiem gorliwej pracy będzie praca dyplomowa pod kierownictwem naukowym profesora Włodzimierza Moisejenka. Pan profesor zaproponował temat badawczy dotyczący języka polskiego na cmentarzach katolickich.

Ale nie tylko cmentarze są obiektem badawczym Wiktorii Czerniak. Od 2012 roku Wiktoria ściśle współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Pod kierownictwem profesora Janusza Riegiera, Wiktoria uczestniczy w projekcie napisania słownika ukraińsko-polskiego. W okresie od października do listopada 2013 roku przebywa na stażu naukowym na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wiktoria Czerniak

Wiktoria Czerniak

Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy

Młodzi naukowcy