Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego na całym świecie 21 lutego, w Domu Polskim 22 lutego odbyło się spotkanie tematyczne pt. „Wieszcze poezji polskiej”. Inicjatorem i głównym organizatorem wystąpiła nauczycielka języka polskiego mgr Natalia Szumlańska.

Spotkanie rozpoczęło się z krótkiego wykładu, przedstawiającego najtrudniejszą, ale zarazem i fascynującą epokę romantyzmu w Polsce i na świecie. Kolejny etap spotkania można było podzielić na trzy części. Każda z nich została poświęcona omówieniu i przedstawieniu twórczości jednego z trzech wielkich poetów – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Omówienie życiorysów każdego z polskich wieszczów pozostawiono właśnie uczniom Domu Polskiego. Każda z kolejnych części kończyła się recytowaniem kilku wierszy polskich poetów.

Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego Dzień Języka Ojczystego