11 marca 2013 roku w żytomierskim Domu Polskim odbyło się uroczyste odsłonięcie okazałego popiersia Paderewskiego. To popiersie jest darem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polsko – Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego. Pomnik został wykonany przez utalentowanego artystę – Wasyla Dudkę, wicedyrektora Instytutu Sztuki w Kosowie pod Stanisławowem (dziś Iwano-Frankiwsk).

Ważące prawie dwieście kilogramów i mające ponad sto trzydzieści centymetrów wysokości popiersie, już na zawsze będzie znajdowało się na honorowym miejscu w Domu Polskim. Nie przypadkowo właśnie żytomierski Dom Polski stał się nowym domem dla tego wspaniałego prezentu. Dom Polski sam w sobie jest pomnikiem genialnego polityka i kompozytora. W 2001 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu w ramach obchodów Roku Paderewskiego odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Ignacego Jana Paderewskiego na gmachu Domu Polskiego. Ot tego momentu Dom Polski w Żytomierzu oficjalnie nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego

Odsłonięcie popiersia zaszczyciły: Longin Komołowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsul Generalny RP w Winnicy – Krzysztof Świderek, prezes Polsko – Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego Adam Bala, naczelnik wydziału ds. kultury Żytomierskiej Rady Miejskiej pani Larysa Charczuk, dyrektor domu Polonii w Warszawie – pani Iwona Borowska-Popławska oraz członek zarządu Stowarzyszenia pan Marek Różycki.

Odsłonięcie popiersiaOdsłonięcie popiersia Odsłonięcie popiersiaOdsłonięcie popiersia Odsłonięcie popiersia Odsłonięcie popiersia