Od kilku lat dzieci i młodzież z Domu Polskiego w Żytomierzu aktywnie uczestniczą w eliminacjach centralnych Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego KTRESY 2014, który tradycyjnie odbywa się w listopadzie w Kijowie.

W r.b. Organizatorzy konkursu – Dom Polski w Kijowie i Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, zaprosiły około 70 uczestników z różnych regionów Ukrainy. Żytomierszczynę m.in. reprezentowały uczniowie szkoły ze wsi Marjanówka rejonu Baranawoskiego – Anna i Katarzyna Demianiuk, Olga Gnatiuk oraz słuchacze kursów językowych przy Domu Polskim w Żytomierzu – Elżbieta Gołowko, Lubow Jaworska i Polina Werbachowska.

Przesłuchiwania konkursowe poprzedzały dwudniowe szkolenia – ćwiczenia dykcyjno-emisyjne i ruchowe, nakreślenie ogólnych zasad interpretacji tekstu, budowanie etiud, improwizacja na zadane tematy. Dzieci mieli świetną możliwość nabycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów.

Brak nagród i odznaczeń dla naszej grupy kompensował się pozytywnymi emocjami i dobrym humorem od pobytu w Kijowie.

05 06 04 03 02 01