Te słowa wybitnej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej z wiersza „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej ” zostały mottem spotkania patriotycznego z okazji Święta Narodowego Dnia Niepodległości Polski. Głównymi organizatorami i bohaterami uroczystości były dzieci – słuchacze Twórczych Kółek Sobotnich przy Domu Polskim.

Dzień Niepodległości – najważniejsze święto państwowe. Różne państwa w różne sposób pokonywała swój szlak do tego święta. Zawsze związane ono z wielką radością i jednocześnie z wielkim smutkiem -bo nie jedne pokolenie cierpiało i umierało za swobodę.

Większość państw Europy zdobyły swą niepodległość setki lat temu. Ale i do dziś oni pamiętają i szanują bohaterów narodowych, które oddały swoje życie za przyszłość.

Polska została niepodległą 96 lat temu po 124 latach bezpaństwowości. Natomiast duch swobody nawet w najcięższe czasy nigdy nie porzucał polski naród. Duch swobody i wielkiej miłości do Ojczyzny odzwierciadlają się polskich pieśniach patriotycznych.

Nie zabrakło ich i na naszym spotkaniu. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnów Ukrainy i Polski przez uczestników Twórczych Kółek Sobotnich. Zabrzmiały także „Rota”, „Polskie kwiaty”, „Czerwone maki na Monte Casino”, „Hej, sokoły!”, które dzieci wyuczyły na

Patriotyzm, miłość do Ojczyzny oddanie swemu narodowi – dziś te słowa nabywają szczególnego znaczenia. Patriotyzmu trzeba uczyć. Wychowywać to poczucie z dzieciństwa – najpierw przez własny przykład, przez własny patriotyzm.

Najłatwiej motywy patriotyczne odbierają dzieci przez poezję. Polska poezja patriotyczna jest bogata. Uczniowie Kółek pod kierownictwem nauczycieli języka Polskiego pani Anny Kurnosow pięknie recytowały wierszy Czesława Janczarskiego, Joanny Białobrzeskie, Ryszarda Przymusa, Władysława Bełze, Wesławy Szymborskiej – o Polsce, o barwach ojczystych, o 11 listopada i o wielkiej miłości do swej ojczyzny.

Gośćmi uroczystości zostały studenci Żytomierskiej filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologi, które przywitały obecnych piosenkami w języku polskim i ukraińskim.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymały prezenty od Domu Polskiego – koszuli z symbolem „Białym Orłem w sercu”.

Dzień Niepodległości – święto, które mamy obchodzić uroczyście i z wielkim podniesieniem. Wydarzenia na Ukrainie nie pozwalają na szczególne podniesienie i radość. Ponieważ drogę do niepodległości nasza Ukraina dopiero zaczęliśmy pokonywać – i okazała się on bardzo ciężkim i tragicznym. Mamy wielka nadzieję, że wspólnie pokonamy ten szlak. I chociażby nasze dzieci będą wolne w myślach i dążeniach, oraz będą mogli w pełnie korzystać się wszelkimi możliwościami Niepodległej Suwerennej Ukrainy.

02 01 05  08 03 06 07 04