12 kwietnia 2013 roku o godz. 17.00 w Domu Polskim odbył się wieczór-rekwiem ku czci pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej 1940 roku oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 2010 roku. Uczestnicy spotkanie – prezesi organizacji polskich Żytomierza, studenci, młodzież. Łącznie około 40 osób.

Spotkanie na celu miało nagłośnienie tematu zbrodni katyńskiej w środowisku polskim oraz uszanowanie pamięci ofiar. Do uwagi obecnych buło przedstawiono prezentacje o zdarzeniach Katyńskich oraz Smoleńskich. Gości przedsięwzięcia oglądali film o ofiarach zbrodni Katyńskiej „Epitafia katyńskie”. Pamięć ofiar zbrodni Katyńskiej 1940 roku oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 2010 roku uczcili chwilą milczenia.

Wieczór Wieczór Wieczór