23 marca 2012 roku miną rok, od czasu śmierci pana Franciszeka Popławskiego – człowiek, z imieniem którego wiąże się odrodzenie kultury i tradycji polskich na Żytomierszczyźnie; starosta zespołu „Poleskie sokoły”, członek Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, prezes Stowarzyszenia Polaków Żytomierszczyzny „Polonia”, Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wieczór pamięci Franciszka Popławskiego

Żeby uszanować kolegę i dobrego przyjaciela Dom Polski w Żytomierzu zorganizował wieczór pamięci ku czci pana Franciszka Popławskiego.

Spotkanie zaczęło się występem znanego zespołu „Poleskie sokoły”, któremu pan Franciszek oddany był przez wielu lat. Łzy i uśmiech wywołał u obecnych film o panu Franciszku, opracowany przez dziennikarkę Żytomierskiej Telewizji Obwodowej p. Ludmiłę Natykacz.

“Franciszka Popławsiego nie można zapomnieć, wspominam go prawie codziennie, przecież to był człowiek niewyczerpalnej energii. Nawet cierpiąc od ciężkiej choroby pozostawał wielkim optymistą” – wspomina o przyjacielu pani Ludmiła Natykacz.

Wspólną modlitwę za duszę p. Popławskiego przeczytał ksiądz prałat Ludwig Kamilewski.

O koledze i towarzyszu z ciepłem i smutkiem wspominali prezesi organizacji polskich, uczestnicy zespołów polonijnych, krewni i znajomi.

Wielką pasją pana Franciszka było śpiewanie. I w ten wieczór brzmiały piosenki na jego ucztę. Na zakończenie spotkania wystąpił Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod kierownictwem pana Jana Krasowskiego.

25 marca w kościele pw. św. Wacława odbyła się msza święta w intencji świętej pamięci p. Franciszka Popławskiego.